Ultradźwiękowy wykrywacz 
	nieszczelności Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Diagnostyka łożysk, silników, pomp i elementów wirujących

Diagnostyka łożysk, silników, pomp i elementów wiruj±cych

Diagnostyka predyktywna to ważna dziedzina zajmuj±ca się badaniem stanu urz±dzeń i poszukiwaniem usterek zanim będ± miały wpływ na pracę całej instalacji, a tym samym całego zakładu. 1 uszkodzone łożysko lub silnik może doprowadzić do poważnej awarii i nieplanowanego kosztownego przestoju, w krytycznym momencie (np. gdy zakład powinien pracować na 110%). Ale sk±d wiadomo, który element zechce się zepsuć w najgorszym momencie?

Do dyspozycji mamy kilka technik diagnostycznych:
Wzrok - bez sprzętu zabserwujemy raczej tylko skutek awarii, ale niektóre poważne usterki (pęknięcia obudów itp.) da się zauważyć.
Słuch - przy pracuj±cych maszynach jest to problem, ale czasem na chwilę przed awari± maszyny co¶ stuka lub terkocze co może dać operatorowi szansę na jej wył±czenie.
Dotyk - możliwy tylko przy bezpiecznych elementach, zwykle wył±czonych, pozwala czasem na wykrycie dużych drgań.
Termografia - łatwa w użyciu metoda pozwalaj±ca na zaobserwanie nadmiernego rozgrzewania się elementu.

Wszystkie powyższe techniki maj± wspólne wady. S± mało efektywne, a do tego przy każdej z nich jest już za póĽno i w najlepszym wypadku trzeba natychmiast wył±czyć instalację. Takie działania przynosza olbrzymie straty ponieważ zamiast robić remonty w trakcie postoju zakładu, wykonujemy je często w najgorętszym okresie produkcyjnym, w najdroższym okresie serwisowym gdy wszystkie serwisy maj± nadmiar pracy oraz praktycznie przy bezrobotnej załodze. Znacznie korzystniej wykonać remont w czasie przestoju zakładu, gdy serwis ma mało pracy i zgodzi sie na niższe koszty, a załoga będzie na urlopie.

Jak więc w porę znaleĽć usterkę?
Wibrodiagnostyka - metoda polegaj±ca na badaniu drgań elementu wiruj±cego przy użyciu specjalnych analizatorów. Z reguły wymaga ogromnej wiedzy operatora i wieloletniego do¶wiadczenia aby prawidłowo okre¶lić problem. Sugerujemy jednak użycie dedykowanego produktu marki Synergys Technologies czyli automatycznego analizatora wibracji z kamer± VSHOOTER, który pozwala na zautomatyzowan± analizę nawet przez niedo¶wiadczonego operatora.

VSHOOTER automatyczny analizator wibracji z 
kamer±

Strona produktowa: VSHOOTER
Karta katalogowa (5,3 MB): Karta katalogowa Vshooter

UltradĽwięki - s± to dĽwięki o zakresie powyżej 20kHz, niesłyszalne dla człowieka. Wiruj±ce elementy jak łożyska, silniki czy wentylatory generuj± je w trakcie swojej pracy (rodzaj szumu). Jednak gdy pojawia się usterka (np. uszkodzona bieżnia, uszkodzone elementy toczne, problem ze smarowaniem lub nieprawidłowym montażem) pojawiaj± się też charakterystyczne ultradĽwięki inne od tych przy normalnej pracy. Ich rozpoznawanie pozwala na bardzo wczesne wykrycie uszkodzeń zanim będ± miały wpływ na pracę urz±dzenia. Diagnostyka tego typu wymaga od operatora wprawy i do¶wiadczenia jednak jest bardzo skuteczna.
UltradĽwięki s± bardzo dobrym wyznacznikiem dla smarowania łożysk wyposażonych w tak± możliwo¶ć. Obserwacja stopnia zmian ultradĽwięków podczas dawkowania smaru umożliwia optymalne ustawienie dawki. Zbyt mała ilo¶ć smaru powoduje zwi±kszenie tarcia i szybsze zużycie, zbyt duża ilo¶ć smaru proadzi z kolei do utraty jego wła¶ciwo¶ci smaruj±cych i tego samego efektu. Tym samym kluczowe dla łożyska jest podanie prawidłowej dawki. Pomiar ultradĽwieków umozliwia to w prosty sposób polegaj±cy na doprowadzaniu smaru do momentu, w którym przestaniemy obserować zmianę natężenia ultradĽwięków - jest to moment optymalny. Dalsze podawanie smaru prowadzi do przesmarowania i wzrostu natężenia ultradĽwięków.

Jak wykrywać problemy?
Aby badać elementy wirujace z pomoc± wykrywacza ultradĽwiękowego LEAKSHOOTER należy użyć sondy dotykowej LKS TOUCH PROBE dostępnej jako jedno z akcesoriów. Sonda zawiera sensor ultradĽwięków i wraz z urz±dzeniam Leakshooter pozwala słyszeć dĽwięki w słuchawkach i wskazać ich poziom na ekranie.

Jak często sprawdzać łożyska?
Nie ma wyznaczonego jednoznacznego terminu. Wiele zależy od eksploatacji, obci±żenia instalacji i istotno¶ci danego elementu w instalacji. W tym przypadku zakład sam musi wypracować odpowiedni± procedurę.

UWAGA
Elementy ruchome stwaraj± zagrożenie dla operatora. Należy bezwzględnie przestrzegac procedur bezpieczeństwa danego urz±dzenia.
Nigdy nie należy dotykać sond± elementów będ±cych w ruchu. Pomiary prowadzi się przez obudowę.

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich wła¶cicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradĽwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci z kamer± www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelno¶ci, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelno¶ci sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelno¶ci, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelno¶ci, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.