UltradŸwiękowy wykrywacz 
	nieszczelnoœci Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Wykrywanie nieszczelności

Wykrywanie nieszczelności

Detekcja nieszczelności instalacji gazów sprężonych to ważny element gospodarki każdego zakładu. Sprężone powietrze jest jedną z najdroższych form energii używanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Koszt energii ze sprężonego powietrza jest 5-cio krotnie wyższy niż koszt energii elektrycznej. Tym samym wszelkie straty w tym zakresie są niedopuszczalne i znacznie obciążają budżet. Ponieważ nie ma bezpośredniego kosztu sprężonego powietrza to zarzadzający często lekceważą temat nie widząc go "w rachunkach". To poważny i kosztowny błąd. Tymczasem już po pierwszym użyciu Leakshooter'a okazuje się często, że można wyłączyć jedną sprężarkę albo znacznie zredukować pracę wszystkich.

Lepiej widoczne są straty kupowanych gazów sprężonych (technicznych). Kolejne, coraz częściej realizowane zamówienia często skłaniają kierownictwo do poszukiwania przyczyny większego zużycia. W większości przypadków jest to poprostu ucieczka czynnika spowodowana wyciekami. Pamiętajmy, że niektóre gazy moga być dodatkowo niebezpieczne i ich wyciek jest niedopuszczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi i obiektu.

Nieszczelności powstają głównie na skutek ludzkiego niedbalstwa. Niedokręcone śrubunki, wypracowane "szybkozłączki", pęknięte węże, zużyte uszczelki, których często nie ma kiedy i komu ponaprawiać. Tymczasem okazuje się, że jeżeli na średnim zakładzie sprężone powietrze kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, a 40% z tego marnuje się ulatując w powietrze to jednak warto poświęcić kilka godzin na niezbędne naprawy.

Jak wykrywać nieszczelności?
Wycieki można próbować wykrywać różnymi sposobami. Najprostszym jest piana (specjalny środek pianotwórczy lub wersja "low cost" czyli woda z pieniącym środkiem do mycia naczyń. Metoda dobrze wykonana jest dość skuteczna i niedroga. Problem w tym, że pianą należy pokryć każdy badany punkt lub złącze dość dokładnie (dookoła). Tym samym część instalacji znajdująca się wysoko jest problematyczna. Tani koszt piany niestety też jest pozorny gdy do sprawdzenia jest kilka tysięcy punktów na zakładzie zajmująca dziesiątki godzin. Do tego pianę po użyciu trzeba usunąć. Tym samym ta metoda sprawdza się raczej na niewielkich "warsztatowych" instalacjach z małym kompresorem.
Innym rozwiązaniem są wykrywacze nieszczelności działające na zasadzie reakcji chemicznej. Są skuteczne, ale przeznaczone tylko do określonego gazu. Większość gazów obojętnych (sprężone powietrze, azot, argon czy inne) nie może być nimi wykrywanych.
Żadna z powyższych metod nie może wykrywać nieszczelności na instalacji podciśnienia (próżni).
Bardzo dokładną metodą poszukiwania uszkodzeń instalacji jest tzw. metoda helowa. Polega na wpuszczeniu helu do instalacji, a następnie poszukiwaniu nieszczelności za pomocą specjalnego wykrywacza. Metoda jest bardzo dokładna, ale co do samej zasady nie może być stosowana na pracującej instalacji. Do tego jest bardzo kosztowna, czasochłonna i wymaga przestoju zakładu.

Metoda, na której opiera się działanie Leakshooter'a polega na detekcji ultradźwięków. Gdy gaz z instalacji o wyższym ciśnieniu niż otoczenie wydostaje się przez nieszczelność, następuje zaburzenie przepływu laminarnego i powstanie przepływu turbulentnego. Towarzyszy temu emisja ultradźwięków, które nie są słyszalne dla człowieka, ale mogą być wyłapywane przez czułe sensory Leakshooter'a. Zasada obowiązuje zarówno przy instalacjach nadciśnieniowych (gaz sprężony) jak i w drugą stronę przy instalacjach podciśnieniowych (próżniowych).

Powstawanie ultradźwięków przy wycieku  Powstawanie ultradźwięków przy nieszczelności

Urządzenie następnie dzięki heterodynie zamienia je na dźwięki słyszalne i scala z obrazem kamery. Tym samym użytkownik może słyszeć wyciek i obserować kursor na ekranie. Nie ma przy tym znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji, może to być sprężone powietrze, azot, ditlenek węgla, argon, tlen, hel czy inny.

Zobacz jak łatwo wykrywać nieszczelności z użyciem ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności Leakshooter.
Zwróć uwagę jak łatwo operator przechodzi z trybu zwykłego wykrywania do trybu określania kosztu wycieku.

Poniżej porównanie różnych metod wykrywania nieszczelności na instalacjach.

Chcesz wiedzieć więcej? Warto przeczytać:

     

Jak często sprawdzać instalację?
Jeżeli przepisy szczególne, normy lub wewnętrzne wytyczne dotyczące danego zakładu nie mówią inaczej to przegląd okresowy należy wykonać conajmniej raz w roku. Warto jednak pamiętać, że to jest pewne minimum w celu bezpiecznego eksploatowania instalacji. Tymczasem nieszczelności to poprostu "uciekające pieniądze", a co za tym idzie warto instalację przeglądać znacznie częściej.
Przy starych czasochłonnych metodach zakłady czesto nie mają na to czasu, a wzywanie specjalistycznej firmy jest kosztowne. Dzięki ultradźwiękowemu wykrywaczowi nieszczelności Leakshooter przegląd instalacji trwa chwilę i może go zrobić każdy chwilowo wolny pracownik.

Jak oszacować koszt wycieku sprężonego powietrza?
Koszty to często decydujący czynnik w zakładach. Ich określenie jest często kluczem do dokonania napraw i modernizacji. Sprężone powietrze to bardzo droga forma energii jednak jej koszty często pozostają ukryte w rachunkach za prąd i niełatwo je wskazać. Do tej pory konieczne było zamykanie instalacji, szacowanie spadków ciśnienia, obliczenia i inne trudne i czasochłonne metody. Dodatkowo nie wiadomo było, które wycieki należy traktować jako krytyczne, a które można odłożyć do czasu planowanego przestoju zakładu.
Z Leakshooter szcowanie wielkości i kosztu wycieku jest banalnie proste. Wystarczy umiejscowić urządzenie w odległości 1m przy ciśnieniu w instalacji w zakresie 6-8bar, przejść w tryb szacowania kosztu wycieku, podać koszt wyprodukowania 1m3 w danym zakładzie i urządzenie w trybie rzeczywistym będzie podawać roczny koszt każdego wycieku na ekranie. Zdjęcie z wyciekiem i kosztem można następnie przedstawić odpowiednim osobom.

  

UWAGA
Niektóre gazy mogą być niebezpieczne pod kątem wybuchowym lub toksycznym. Należy zachować szczególną ostrożność przy detekcji nieszczelności na takich instalacjach.

Badanie szczelności obiektów

Leakshooter może także służyć do badania szczelności obiektów. Wewnątrz obiektu umieszcza się emiter ultradźwięków LKS DOME. Następnie z zewnątrz używa się Leakshooter'a podobnie jak przy tradycyjnym poszukiwaniu nieszczelności. Najczęściej badaniu poddaje się zbiorniki, konstrukcje pojazdów, ładownie i inne obiekty wymagające szczelnego poszycia.

Schemat badania szczelności zbiornika za pomocą ultradźwięków


Przykład badania szczelności karoserii pojazdu:

Przykład badania szczelności karoserii pojazdu za pomocą ultradźwięków

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradŸwiękowy wykrywacz nieszczelności, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelności sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelności, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.