UltradŸwiękowy wykrywacz 
	nieszczelnoœci Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

Diagnostyka odwadniaczy parowych

Diagnostyka odwadniaczy na instalacjach sprężonej pary

Odwadniacze parowe (czasem nazywane separatorami kondensatu lub pułapkami wodnymi - ang. steam trap) to istotny element każdej instalacji parowej. Ich rolą jest odprowadzenie skroplonej wody (parokondensatu) z instalacji. Jest to konieczne ponieważ kondensat (nawet gorący) nie wykona tej samej pracy co para, a co za tym idzie instalacja będzie nieefektywna. Kondensat zbiera się w różnym tempie zależnie od wielu czynników przez co jego usuwanie musi odbywać się w sposób automatyczny. Jednocześnie z instalacji należy usunąć zanieczyszczenia i powietrze, a pozostawić tylko parę. Odpowiadają za to automatyczne odwadniacze parowe różnego typu (termostatyczny, termodynamiczny, dzwonowy, pływakowy). Ich praca jest w pełni zautomatyzowana dzięki czemu usuwane są zbędne produkty, a para pozostaje w instalacji. Niestety jak każde urządzenie także odwadniacze nie są wieczne i niezawodne. Muszą być kontrolowane ponieważ ich awaria może prowadzić do różnych skutków np. do uderzeń wodnych (ang. water hammer) mogących skutkować nawet eksplozją instalacji lub odwadniacza, problemów z regulacją temperatury i ciśnienia instalacji, korozją na skutek nieprawidłowego odprowadzania kondensatu czy bardzo kosztowną utratą pary.

Jak wykrywać problemy?
Ocena wzrokowa - niektóre uszkodzenia widać gołym okiem (szczególnie odwadniaczy pary nasyconej). Jednak przy parze przegrzanej (niewidocznej) oraz większości uszkodzeń nie będziemy w stanie prawidłowo stwierdzić czy odwadniacz działa prawidłowo i popełnimy fatalny błąd.
Ocena akustyczna - pracujący odwadniacz wytwarza liczne dźwięki, ale człowiek słyszy dźwięki tylko w ograniczonych zakresach czyli tzw. dźwięki słyszalne. Stosowana dawniej metoda stetoskopu wymaga ogromnego doświadczenia od diagnosty i jest obarczona ogromnym ryzykiem błędu. Dużo lepsza jest metoda badania ultradźwięków przez specjalne detektory wyposażone w sondy dotykowe. Detektor przetwarza ultradźwięki na dźwięki słyszalne, które operator może usłyszeć. Dzięki tej metodzie można dość dobrze diagnozować pracę odwadniacza i charakterystyczne sekwencje jego pracy. Oczywiście wymaga ona sporego doświadczenia i wielu lat praktyki.
Ocena termiczna - to kolejna z metod polegająca na ocenie temperatury przed i za odwadniaczem. Niestety nie jest ona jednoznaczna gdyż nawet uszkodzony odwadniacz może mieć dużą różnicę temepratur co jest mylące.

Jak widać żadna z metod nie jest doskonała i jednoznaczna. Dlatego inżynierowie z Synergys Technologies połączyli je wszystkie w urządzeniu Leakshooter V3+ wraz ze specjalnym oprogramowaniem STRAPSHOOTER, które prowadzi użytkownika krok po kroku i umożliwia profesjonalną diagnostykę przy minimalnym doświadczeniu i wiedzy.

Badanie odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Podstawowy ekran oprogramowania STRAPSHOOTER do diagnostyki odwadniaczy pary

Badanie akustyczne (ultradźwiękowe) odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+  Badanie termograficzne odwadniacza pary przy użyciu Leakshooter V3+


Podobnie jak przy wyciekach także tutaj Leakshooter zapewnia przejrzysty raport, który możemy łatwo zgrać do komputera.

Zobacz jak łatwo wykrywać nieszczelności z użyciem ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności Leakshooter.
(filmy prezentują poprzednią wersję wykrywacza Leakshooter już wyposażonego w oprogramowanie STRAPSHOOTER)

Jak często sprawdzać odwadniacze?
Wszystko zależy od instalacji, użytkowania, lokalizacji i stanu technicznego. Generalnie w większości aplikacji sprawdzenie 1 raz na kwartał daje dobre rezultaty jednak w miejscach krytycznych, na starej instalacji oraz w trudnych warunkach pracy dobrą praktyką jest sprawdzanie 1 raz na miesiąc.
Dlatego tak ważne jest aby metoda sprawdzania była szybka, pewna i nie wymagała angażowania kosztownego serwisu zewnętrznego.
Leakshooter został stworzony właśnie do tego celu.

UWAGA
Instalacje pary są szczególnie niebezpieczne. Należy zachować ostrożność przy pracy w ich pobliżu. Zawsze zachowaj odpowiednie środki bezpieczeństwa. Nigdy nie dotykaj instalacji gorącej pary gołymi rękami.

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradŸwiękowy wykrywacz nieszczelności, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelności sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelności, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.