UltradŸwiękowy wykrywacz 
	nieszczelnoœci Leakshooter

  1. HOME
  2. PRODUKTY
  3. NIESZCZELNOŚCI
  4. ODWADNIACZE PAROWE
  5. ŁOŻYSKA
  6. ENERGETYKA
  7. SERWIS
  8. REFERENCJE
  9. O FIRMIE

P.T.SIGNAL - serwis urządzeń LEAKSHOOTER

SERWIS

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą Leakshooter Nasze urządzenia są wykonane z materiałów o wysokiej jakości i zaprojektowane by długo spełniać swoją rolę. Nie są jednak wieczne i wymagają co jakiś czas ingerecji specjalisty, który sprawdzi wszystkie parametry i dokona stosonych korekt.

Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne wykrywaczy nieszczelności?
Zalecamy wykonywanie przeglądów technicznych wykrywaczy nieszczelności raz w roku.

Czy LEAKSHOOTER wymaga legalizacji?
Nie. Legalizacja to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach (źródło: słownik metrologiczny GUM). Rodzaj urządzeń objętych koniecznością legalizacji określa Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli" (Dz. U. 2014 r. poz. 1066) do pobrania tutaj: Dz. U. 2014 r. poz. 1066
Stan prawny na 2014 rok.

Czy mogę uzyskać świadectwo kalibracji dla LEAKSHOOTER?
Tak. Wzorcowanie (kalibracja) to zbiór operacji ustalających w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia, a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Wynik wzorcowania pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek wskazań. Wzorcowanie może również służyć do wyznaczenia innych właściwości metrologicznych, jak na przykład efektów wielkości wpływających. Wynik wzorcowania może być poświadczony w dokumencie, nazywanym świadectwem wzorcowania. (źródło: słownik metrologiczny GUM).

Czy inwestor ma prawo żądać świadectwa kalibracji wykrywacza nieszczelności?
Ma, ale nie powinien tego robić. Inwestor (zamawiający) ma prawo określać warunki wykonania danych czynności i warunki jakie powinny spełniać przyrządy, przy pomocy których dana usługa zostanie wykonana. Kalibracja inaczej wzorcowanie dotyczy przyrządów wykonujących pomiary np. mierników gazów. Wykrywacze nieszczelności instalacji gazowych nie są przyrządami pomiarowymi, tylko przyrządami mającymi lokalizować nieszczelności, a przyjęte w nich skale są orientacyjne. Lokalizację nieszczelności można wykonać przy użyciu różnych technik np. piany. Dlaczego więc inwestor nie żąda świadectwa kalibracji piany do lokalizacji wycieków? Rozsądny inwestor powinien żądać dokumentów poświadczających sprawność danej techniki (o ile producent przewiduje takie) np. data ważności zbiornika z pianą lub przegląd techniczny urządzenia do lokalizacji nieszczelności. Co ciekawe najczęściej takich "nadgorliwych" inwestorów nigdy nie zastanawia dokładność metody czyli fakt, że pełna skala jednych urządzeń może być mniejsza od początku skali lub błędu pomiarowego innych.

Jak zgłosić urządzenie do serwisu?
Urządzenie wraz z opisem usterki lub zleceniem okresowej czynności serwisowej (np. przeglądu) należy przesłać na nasz adres kurierem:
DZIAŁ SERWISU URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot

Prosimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki i jej ubezpieczeniu. Koszt transportu w drodze powrotnej zostanie doliczony do faktury.
Wyślij urządzenie wraz z wypełnionym formularzem serwisowym, który możesz pobrać tutaj -> Formularz zgłoszenia serwisowego Leakshooter

REKLAMACJE


W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia objętego gwarancją należy wykonać następujące czynności przed wysłaniem urządzenia:ZWROTY TOWARU


W przypadku urządzeń do wykrywania gazów zworty towaru nie są możliwe, za wyjątkiem wad jakościowych lub niezgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady należy postepować analogicznie jak w punkcie REKLAMACJE. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem prosimy o kontakt z działem urządzeń przenośnych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.

© 2019 Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Znaki towarowe zastrzeżone i przynależne ich właścicielom. Wykonanie strony P.T.SIGNAL.
Strony produktowe firmy P.T.SIGNAL: detektory gazów, mierniki gazów, czujniki, detektor wielogazowy www.detektory.pl, miernik gazów, detektor wielogazowy www.gasclip.pl, miernik jednogazowy bez kalibracji www.singlegasclip.pl, detektor wielogazowy bez kalibracji www.multigasclip.pl, detektor wielogazowy www.detektorwielogazowy.pl, ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności z kamerą www.leakshooter.pl, systemy detekcji gazów www.msr-electronic.pl, systemy parkowania www.msr-traffic.pl, autoryzowany serwis gazex www.serwisgazex.pl, system bezpieczeństwa pracowników samodzielnych Blackline Safety www.detektory.pl.
Detektor sprężonego powietrza, ultradŸwiękowy wykrywacz nieszczelności, wykrywacz wycieków, diagnostyka predyktywna, nieszczelności sprężonego powietrza, instalacje sprężonego powietrza, badanie szczelności, czujniki gazów, czujniki gazu, czujniki czadu, czujniki tlenku węgla, mierniki gazów, mierniki tlenku węgla, detektory, detektory gazów, wykrywacze nieszczelności, systemy parkingowe, systemy przeciwpożarowe, układy oddymiania, układy wentylacji mechanicznej, instalacje gazowe, punkty redukcyjno-pomiarowe.