P.T.SIGNAL dystrybutor Synergys Technologies
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności Leakshooter


ULTRADŹWIĘKOWY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI
DETEKCJA WYCIEKÓW, TERMOWIZJA
DIAGNOSTYKA ODWADNIACZYSerwis ultradźwiękowych wykrywaczy nieszczelności LEAKSHOOTER

Usługi serwisowe

Usługi serwisowe LEAKSHOOTER

Urządzenia LEAKSHOOTER wykonane są z materiałów o wysokiej jakości i zaprojektowane w taki sposób by długo spełniać swoją rolę. Nie są jednak wieczne i wymagają co jakiś czas ingerecji specjalisty, który sprawdzi wszystkie parametry i dokona stosownych korekt.


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne wykrywaczy nieszczelności?

Zalecamy wykonywanie przeglądów technicznych wykrywaczy nieszczelności LEAKSHOOTER raz w roku.


Czy ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności wymaga legalizacji?

Nie. Legalizacja to sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach (źródło: słownik metrologiczny GUM). Rodzaj urządzeń objętych koniecznością legalizacji określa: Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz.U. 2017 poz. 885)
Stan prawny na 02.2023 r.

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie. Wszelkie interpretacje regulacji prawnych są podane jedynie w celu orientacyjnym i P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.


Czy mogę uzyskać świadectwo kalibracji dla wykrywacza nieszczelności?

Tak. Wzorcowanie (kalibracja) to zbiór operacji ustalających w określonych warunkach relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia, a odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary. Wynik wzorcowania pozwala na przypisanie wskazaniom odpowiednich wartości wielkości mierzonej lub na wyznaczenie poprawek wskazań. Wzorcowanie może również służyć do wyznaczenia innych właściwości metrologicznych, jak na przykład efektów wielkości wpływających. Wynik wzorcowania może być poświadczony w dokumencie, nazywanym świadectwem wzorcowania.
(źródło: słownik metrologiczny GUM).


Czy inwestor ma prawo żądać świadectwa kalibracji wykrywacza nieszczelności?

Tak inwestor ma takie prawo, ale nie powinien tego robić. Inwestor (zamawiający) ma prawo określać warunki wykonania danych czynności i warunki jakie powinny spełniać przyrządy, przy pomocy których dana usługa zostanie wykonana. Kalibracja inaczej wzorcowanie dotyczy przyrządów wykonujących pomiary np. mierników gazów. Wykrywacze nieszczelności instalacji gazowych nie są przyrządami pomiarowymi, tylko przyrządami mającymi lokalizować nieszczelności, a przyjęte w nich skale są orientacyjne. Lokalizację nieszczelności można wykonać przy użyciu różnych technik np. piany. Dlaczego więc inwestor nie żąda świadectwa kalibracji piany do lokalizacji wycieków?

Rozsądny inwestor powinien żądać dokumentów poświadczających sprawność danej techniki (o ile producent przewiduje takie) np. data ważności zbiornika z pianą lub przegląd techniczny urządzenia do lokalizacji nieszczelności. Co ciekawe najczęściej takich "nadgorliwych" inwestorów nigdy nie zastanawia dokładność metody czyli fakt, że pełna skala jednych urządzeń może być mniejsza od początku skali lub błędu pomiarowego innych.


Jak zgłosić do serwisu ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności?

LEAKSHOOTER wraz z opisem usterki lub zleceniem okresowej czynności serwisowej (np. przeglądu) należy przesłać na nasz adres kurierem:

DZIAŁ SERWISU URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH
Przedsiębiorstwo Techniczne SIGNAL
ul. Rzemieślnicza 9
81-855 Sopot

Prosimy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu przesyłki i jej ubezpieczeniu. Koszt transportu w drodze powrotnej zostanie doliczony do faktury.
Wyślij urządzenie wraz z wypełnionym formularzem serwisowym, który możesz pobrać klikając tutajReklamacje urządzeń

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia urządzenia objętego gwarancją należy wykonać następujące czynności przed wysłaniem wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER:

  • sprawdź czy urządzenie jest naładowane
  • sprawdź czy urządzenie nie jest zanieczyszczone lub coś nie zasłania wlotu sensora
  • sprawdź kiedy był ostatni przegląd urządzenia
  • przygotuj wymagane dokumenty urządzenia (kartę gwarancyjną)
  • sprawdź czy Twoje urządzenie objęte jest nadal gwarancją, ponieważ wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją są odpłatne
  • wypełnij formularz reklamacyjny, który możesz pobrać klikając tutaj
  • wyślij urządzenie razem z ładowarkąZwroty towaru

W przypadku urządzeń do wykrywania gazów zworty towaru nie są możliwe, za wyjątkiem wad jakościowych lub niezgodności z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia wady należy postepować analogicznie jak w punkcie "Reklamacje urządzeń". W przypadku stwierdzenia niezgodności z zamówieniem prosimy o kontakt z działem urządzeń przenośnych. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce KONTAKT.