P.T.SIGNAL dystrybutor Synergys Technologies
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności Leakshooter


ULTRADŹWIĘKOWY WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI
DETEKCJA WYCIEKÓW, TERMOWIZJA
DIAGNOSTYKA ODWADNIACZYWykrywanie nieszczelności instalcji gazów sprężonych

Wykrywanie nieszczelności instalcji gazów sprężonych

Wykrywanie nieszczelności przy użyciu urządzenia LEAKSHOOTER.

Wykrywanie nieszczelności instalacji gazów sprężonych i podciśnienia

Bardzo ważnym elementem gospodarki każdego zakładu jest detekcja nieszczelności instalacji gazów. Sprężone powietrze jest jedną z najdroższych form energii używanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Koszt energii ze sprężonego powietrza jest pięciokrotnie wyższy niż koszt energii elektrycznej. Tym samym wszelkie straty w tym zakresie są niedopuszczalne i znacznie obciążają budżet. Ponieważ nie ma bezpośredniego kosztu sprężonego powietrza to zarzadzający często lekceważą temat nie widząc go "w rachunkach". To poważny i kosztowny błąd. Tymczasem już po pierwszym użyciu ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER okazuje się często, że można wyłączyć jedną sprężarkę albo znacznie zredukować pracę wszystkich.

Lepiej widoczne są straty kupowanych gazów sprężonych (technicznych). Kolejne, coraz częściej realizowane zamówienia często skłaniają kierownictwo do poszukiwania przyczyny większego zużycia. W większości przypadków jest to poprostu ucieczka czynnika spowodowana wyciekami. Pamiętajmy, że niektóre gazy moga być dodatkowo niebezpieczne i ich wyciek jest niedopuszczalny z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi i obiektu.

Nieszczelności powstają głównie na skutek ludzkiego niedbalstwa. Niedokręcone śrubunki, wypracowane "szybkozłączki", pęknięte węże, zużyte uszczelki, których często nie ma kiedy i komu ponaprawiać. Tymczasem okazuje się, że jeżeli na średnim zakładzie sprężone powietrze kosztuje kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, a 40% z tego marnuje się ulatując w powietrze to jednak warto poświęcić kilka godzin na niezbędne naprawy.

Nieszczelność instalacji


Jak wykrywać nieszczelności instalcji gazów sprężonych i podciśnienia?

Wycieki można próbować wykrywać różnymi sposobami. Najprostszym jest piana (specjalny środek pianotwórczy lub wersja "low cost" czyli woda z pieniącym środkiem do mycia naczyń. Metoda dobrze wykonana jest dość skuteczna i niedroga. Problem w tym, że pianą należy pokryć każdy badany punkt lub złącze dość dokładnie (dookoła). Tym samym część instalacji znajdująca się wysoko jest problematyczna. Tani koszt piany niestety też jest pozorny gdy do sprawdzenia jest kilka tysięcy punktów na zakładzie zajmująca dziesiątki godzin. Do tego pianę po użyciu trzeba usunąć. Tym samym ta metoda sprawdza się raczej na niewielkich "warsztatowych" instalacjach z małym kompresorem.

Innym rozwiązaniem są wykrywacze nieszczelności działające na zasadzie reakcji chemicznej. Są skuteczne, ale przeznaczone tylko do określonego gazu. Większość gazów obojętnych (sprężone powietrze, azot, argon czy inne) nie może być nimi wykrywanych.

Żadna z powyższych metod nie może wykrywać nieszczelności na instalacji podciśnienia (próżni).

Bardzo dokładną metodą poszukiwania uszkodzeń instalacji jest tzw. metoda helowa. Polega na wpuszczeniu helu do instalacji, a następnie poszukiwaniu nieszczelności za pomocą specjalnego wykrywacza. Metoda jest bardzo dokładna, ale co do samej zasady nie może być stosowana na pracującej instalacji. Do tego jest bardzo kosztowna, czasochłonna i wymaga przestoju zakładu.

Metoda, na której opiera się działanie wykrywacza nieszczlności LEAKSHOOTERA polega na detekcji ultradźwięków. Gdy gaz z instalacji o wyższym ciśnieniu niż otoczenie wydostaje się przez nieszczelność, następuje zaburzenie przepływu laminarnego i powstanie przepływu turbulentnego. Towarzyszy temu emisja ultradźwięków, które nie są słyszalne dla człowieka, ale mogą być wyłapywane przez czułe sensory ultradźwiękowego wykrywacza nieszczlności LEAKSHOOTER. Zasada obowiązuje zarówno przy instalacjach nadciśnieniowych (gaz sprężony) jak i w drugą stronę przy instalacjach podciśnieniowych (próżniowych).

Nieszczelność na instalcji gazu sprężonego. Nieszczelność na instalacji podciśnienia.

Urządzenie następnie dzięki heterodynie zamienia je na dźwięki słyszalne i scala z obrazem kamery. Tym samym użytkownik może słyszeć wyciek i obserować kursor na ekranie. Nie ma przy tym znaczenia jaki gaz znajduje się w instalacji, może to być sprężone powietrze, azot, ditlenek węgla, argon, tlen, hel czy inny.


Technika wykrywania Piana Klasyczny wkrywacz gazów Ultradźwiękowy wykrywacz z kamerą
Szybkość pomiarów Bardzo wolno Szybko Bardzo szybko
Wymagany dostęp do instalacji Bezpośredni
Utrudniona aplikacja
Bezpośredni Możliwe pomiary z odległości
Wykrywane gazy Dowolne Tylko określone Dowolne
Tło gazowe Nie ma wpływu Nie może pracować w tle gazowym Nie ma wpływu
Dokumentowanie nieszczelności Brak Brak Zdjęcie z zaznaczeniem miejsca wycieku
Badanie nieszczelności instalacji podciśnieniowych Niemożliwe Niemożliwe Możliwe
Inne zastosowania Brak Brak Zbiorniki, Łożyska, Formy próżniowe, Seperetaory kondensatu, Zawory, Energetyka
Porównanie technik wykrywania nieszczelności

Poniższy film przedstawia jak łatwe jest wykrywanie nieszczelności z użyciem ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Warto zwrócić uwagę jak przyjazne użytkownikowi jest oprogramowanie LEAKSHOOTERA, które pozwala na przechodzenie z trybu zwykłego wykrywania nieszczelności do trybu określania kosztów wycieku w ułamku sekundy.


Jak często wykrywać nieszczelności na instalacji?

Jeżeli przepisy szczególne, normy lub wewnętrzne wytyczne dotyczące danego zakładu nie mówią inaczej to przegląd okresowy należy wykonać co najmniej raz w roku. Warto jednak pamiętać, że to jest pewne minimum w celu bezpiecznego eksploatowania instalacji. Tymczasem nieszczelności to poprostu "uciekające pieniądze", a co za tym idzie warto instalację przeglądać znacznie częściej.

Przy starych czasochłonnych metodach zakłady czesto nie mają na to czasu, a wzywanie specjalistycznej firmy jest kosztowne. Dzięki ultradźwiękowemu wykrywaczowi nieszczelności LEAKSHOOTER przegląd instalacji trwa chwilę i może go zrobić każdy chwilowo wolny pracownik.


Jak oszacować koszt wycieku sprężonego powietrza?

Koszty to często decydujący czynnik w zakładach. Ich określenie jest często kluczem do dokonania napraw i modernizacji. Sprężone powietrze to bardzo droga forma energii jednak jej koszty często pozostają ukryte w rachunkach za prąd i niełatwo je wskazać. Do tej pory konieczne było zamykanie instalacji, szacowanie spadków ciśnienia, obliczenia i inne trudne i czasochłonne metody. Dodatkowo nie wiadomo było, które wycieki należy traktować jako krytyczne, a które można odłożyć do czasu planowanego przestoju zakładu.

Z ultradźwiękowym wykrywaczem nieszczelności LEAKSHOOTER szacowanie wielkości i kosztu wycieku jest banalnie proste. Wystarczy umiejscowić urządzenie w odległości 1m przy ciśnieniu w instalacji w zakresie 6-8bar, przejść w tryb szacowania kosztu wycieku, podać koszt wyprodukowania 1m3 w danym zakładzie i urządzenie w trybie rzeczywistym będzie podawać roczny koszt każdego wycieku na ekranie. Zdjęcie z wyciekiem i kosztem można następnie przedstawić odpowiednim osobom.

Szacowanie kosztu wycieku na instalacji sprężonego powietrza. Oszacuj wielkość i koszt wycieku na instalacji sprężonego powietrza Automatyczne szacowanie wielkości i kosztu wycieku sprężonego powietrza z ultradźwiękowym wykrywaczem nieszczelności LEAKSHOOTER

UWAGA!
Niektóre gazy mogą być niebezpieczne pod kątem wybuchowym lub toksycznym. Należy zachować szczególną ostrożność przy detekcji nieszczelności na takich instalacjach.


Badanie szczelności obiektów i karoserii pojazdu

LEAKSHOOTER może także służyć do badania szczelności obiektów. Wewnątrz obiektu umieszcza się emiter ultradźwięków LKS DOME. Następnie z zewnątrz używa się ultradźwiękowego wykrywacza nieszczlności LEAKSHOOTER podobnie jak przy tradycyjnym poszukiwaniu nieszczelności. Najczęściej badaniu poddaje się zbiorniki, konstrukcje pojazdów, ładownie i inne obiekty wymagające szczelnego poszycia.

Badanie nieszczelności zbiornika przy użyciu urządzenia LEAKSHOOTER. Przykład badania szczelności karoserii pojazdu za pomocą ultradźwięków


Ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności LEAKSHOOTER V2T+

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności
z kamerą i dotykowym ekranem
LEAKSHOOTER V2T+

Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności LEAKSHOOTER V2T+ z kamerą i ekranem dotytkowym. Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności LEAKSHOOTER V2T+ z kamerą i ekranem dotytkowym (widok z przodu urządzenia). Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności LEAKSHOOTER V2T+ z kamerą i ekranem dotytkowym (widok z tyłu urządzenia). Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelności LEAKSHOOTER V2T+ z kamerą i ekranem dotytkowym (dodatkowe akcesoria).

Zastosowana technologia umożliwia wykrywanie wycieków dowolnych gazów znajdujących się pod ciśnieniem. Dzięki kamerze wyciek może być nie tylko słyszany (jak w klasycznym wykrywaczu ultradźwiękowym), ale także wskazywany na ekranie za pomocą dynamicznego wskaźnika lokalizującego oraz 2 poziomowego wskaźnika natężenia pokazującego wartość bieżącą oraz wartość maksymalną. Dzięki temu lokalizacja wycieków jest szybka, prosta i skuteczna. Znalezione wycieki można udokumentować wykonując zdjęcia, które następnie można zgrać do komputera za pomoca łącza USB. Ulepszenie w postaci ekranu dotykowego oraz zastosowanie baterii litowo-jonowej w najnowszej wersji urządzenia LEAKSHOOTER V2T+ (modele do grudnia 2022 V2+) sprawiło, że praca z urządzeniem LEAKSHOOTER stała się jeszcze bardziej efektywna i komfortowa.
Wbudowane oprogramowanie estymacji kosztu wycieku pozwala na szacowanie kosztu wycieku w trybie rzeczywistym. Dzięki temu można w przybliżeniu określić ile kosztuje rocznie dany wyciek. Dane mogą być zapisane w formie zdjęcia wraz z kosztem.

Wycena kosztu wycieku w czasie rzeczywistym przy użyciu LEAKSHOOTERA.


Ultradźwiękowe wykrywacze nieszczelności LEAKSHOOTER - akcesoria, karta katalogowa

Akcesoria:
- emiter ultradźwiękowy LKS DOME
- sonda LKS FLEX do miejsc trudnodostępnych 400mm
- sonda LKS FLEX 1500 do miejsc trudnodostępnych 1500mm
- sonda dotykowa LKS PROBE
- wskaźnik laserowy LASER KIT
- oprogramowanie do edycji raportów LEAKREPORTEDITOR
- pokrowiec LKS COVER
- walizka transportowa LKS ABS

Emiter ultradźwięków LKSDOME do badania szczelności pomieszczeń, zbiorników lub karoserii. Sonda LKSFLEX do miejsc trudnodostępnych 400mm. Sonda LKSFLEX 1500 do miejsc trudnodostępnych 1500mm. Sonda dotykowa LKSPROBE do badania łożysk i elementów wirujących. Wskaźnik laserowy LASER KIT do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Oprogramowanie do edycji raportów ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Pokrowiec LKS COVER ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER. Walizka transportowa do ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności LEAKSHOOTER.

Karta katalogowa ultradźwiękowego wykrywacza nieszczelności z kamerą LEAKSHOOTER.

KARTA KATALOGOWA
ULTRADŹWIĘKOWYCH
WYKRYWACZY NIESZCZELNOŚCI
LEAKSHOOTER


Standardy CE: CEM 2004/108/CE: EN61000-6-4 & EN61000-6-2
Ultradźwiękowy wykrywacz nieszczelnosci LEAKSHOOTER z certyfikatem CE  
Fotografie oraz kolorystyka urządzeń może odbiegać od przedstawionej.


Czy nieszczelności instalacji gazów sprężonych i próżni to przeszłość?
Czy nieszczelności instalacji gazów
sprężonych i próżni to przeszłość?

Sprężone powietrze jest kilkukrotnie droższą formą energii niż prąd elektryczny, gdyż tylko średnio 10-20% zużytego prądu jest w nie zamieniane. Jakby tego było mało, nawet kilkadziesiąt procent bezpowrotnie ulatuje przez często niewielkie, ale liczne nieszczelności. Według różnych źródeł suma nieszczelności o wielkości 5-6 mm przy ciśnieniu 6-8 barów to roczna strata nawet 100 tys. zł.

Czytaj więcej
Wykrywanie nieszczelności instalacji podciśnienia (próżni) za pomocą detekcji ultradźwięków
Wykrywanie nieszczelności instalacji
podciśnienia (próżni) za pomocą
detekcji ultradźwięków

W przeciwieństwie do instalacji gazów sprężonych instalacje podciśnieniowe (próżniowe) są dużo trudniejsze do diagnostyki potencjalnych nieszczelności. W przypadku instalacji gazów sprężonych dysponujemy licznymi metodami pozwalającymi na mniej lub bardziej dokładne określenie miejsc wycieków. Najczęściej używanymi metodami są...

Czytaj więcej